Sháníte produkt a v e-shopu ho nevidíte? Kontaktujte nás zde -> pomůžeme vám ho sehnat :-)

Aktuální průměrná doba vyřízení objednávky je 1-3 pracovní dny od přijetí objednávky. Děkujeme za pochopení.
8.6. - 9.6.2023 z důvodu dovolené zavřeno. Přijaté objednávky budou expedovány od 12.6.2023
Výdejní místo pro připravené osobní odběry otevřeno dle standardní pracovní doby.
Logo
Potřebujete poradit?
(Po-Pá, 8:30-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 10 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
13.09.2022
Novinky 03/2023
Přehled novinek pro jaro 2023: nově přidány elektroměrové rozvaděče s možností fotovoltaiky další produkty ohledně fotovoltaiky budou postupně při... číst celé
03.05.2022
Rozvaděč elektroměrový, 1x dvojsazbový, 3-fázový, plechový, na zazdění
NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Rozvaděč elektroměrový,RE/Z/101HS, plechový, 3-fázový, 1x dvousazbový, ČEZ, E.ON, barva světle šedá Pro hlavní a podružné mě... číst celé
17.01.2022
ABB, Swing®, Swing®L - nové produkty s IP 44
Nově přidáný vypínače a zásuvky ABB, Swing®, Swing®s krytím IP 44. číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Jističe PL7 vs. PXL
Představujeme srovnání německé varianty jističů PXL s českými PL7. číst celé
Chrániče PF7 vs. PXF
Představujeme srovnání německé varianty proudových chráničů PXF a českými PF7. číst celé
Zobrazit všechny články
 1. Úvod
 2. Vše o nákupu
 3. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Informace o zpracování osobních údajů

 

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

 

1. Základní ustanovení

1.1 Společnost Vítězslav Malínský – Elektro-Malínský, se sídlem Budovcova 453/50, 290 01 Poděbrady, IČ: 616 30 454, (dále „správce“) jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat své zákazníky – podnikající i nepodnikající fyzické osoby - o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

1.2 Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků správce.

1.3 Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků správce.Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

1.4 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fiziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, reklamačního řízení, nebo servisní zakázky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2 oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4. Doba uchovávání údajů

 

4.1 Správce uchovává osobní údaje

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

5.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

5.1.1 podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

5.1.2 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a společnosti,

5.1.3 zajištující prodejní kanál

5.1.4 zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu,

5.1.5 zajišťující marketingové a emailingové služby.

5.2 Jsou to především

5.2.1 Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal)

5.2.2 Unihost s.r.o. (správce serverů)

5.2.3 Casablanca INT (provozovatel datového centra)

5.2.4 Google analytics (zaznamenává cookies a použití webu)

5.2.5 Google Adwords (zaznamenává cookies a použití webu)

5.2.6 Heureka.cz (zazmenává konverze níkupu a email pro službu „Ověřeno zákazníky“, pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

5.2.7 Zboží.cz (zaznamenává konverze nákupu a email

5.2.8 Sklik (zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

5.3 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

 

6. Práva subjektu údajů

 

6.1 Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. docx/csv/xlsx/txt).

6.2 Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů.

6.3 Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.

6.4 Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). V případě uplatnění takového práva správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. docx/csv/xlsx/txt).

6.5 Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.

6.6 Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře dostupného v sekci „VŠE O NÁKUPU“ na webových stránkách www.elektro-malinsky.cz, který subjekt vyplněný zašle na adresu elektro-malinsky@seznam.cz

6.7 Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Společníci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

7.3 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

Zpracovávané osobní údaje, jejich účely a právní základ zpracování se liší podle jednotlivých úseků činnosti správce tak, jak jsou tyto případy rozepsány v tabulkách níže:

 

 

Registrace / Objednávka zboží

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás nebo jsme je získali v rámci plnění našeho obchodního vztahu, popř. z veřejně dostupných zdrojů (ARES apod.).
 • V případě, že jste určeni jako kontaktní osoba objednatele, máme Vaše osobní údaje od objednatele.

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje objednatele a údaje nezbytné k nákupu zboží.
 • Identifikační údaje a podpisový vzor osoby oprávněné převzít za objednatele zboží, popř. její podpis při převzetí zboží

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu uzavření a plnění smlouvy.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace smlouvy o nákupu zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů, které vyžadujeme přímo od Vás, je smluvním požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno s Vámi uzavřít kupní smlouvu.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Pokud jste si u nás pouze objednali zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví.
 • Pokud jste se u nás registrovali, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu registrace a po jejím skončení po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, počítáno od poslední objednávky zboží, kterou jste učinili.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

 

Doručení zboží na udanou adresu

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) nebo v rámci plnění našeho obchodního vztahu.

Zpracovávané osobní údaje

 • Údaje nezbytné k odeslání zboží a jeho doručení zákazníkovi (např. adresa pro doručení zboží).

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu plnění smlouvy.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem odeslání a doručení objednaného zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, Vám nemůžeme objednané zboží doručit.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to nejméně po dobu možného uplatnění případných vad či jiných nároků dle právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje sdílíme s doručovacími společnostmi, které pro nás doručují zboží na Vámi určenou adresu a společnostmi zajišťujícími nám efektivní organizaci rozvozu zboží prostřednictvím doručovacích společností.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

 

Vystavení faktury / Uhrazení zboží a přepravy

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) a dále i od banky realizující daný platební styk.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Identifikační údaje zákazníka a údaje nezbytné k evidenci provedení platby, včetně údajů o objednaném zboží.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu plnění smlouvy a rovněž z titulu plnění právních povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem fakturace a evidence úhrady kupní ceny.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zákonným a též i smluvním požadavkem a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, nelze umožnit nákup objednaného zboží.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. nejméně po dobu 5 let.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje sdílíme s naší externí účetní společností.
 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

 

Reklamace zboží

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu).

Zpracovávané osobní údaje:

 • Identifikační údaje zákazníka a údaje o jeho objednávce, resp. nákupu.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme z titulu plnění právních povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší reklamace zakoupeného zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze vyřídit Vaší reklamaci.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu možnosti uplatnění vad či jiných nároků dle právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

Neuhrazení faktury

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) nebo v rámci plnění našeho obchodního vztahu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Identifikační údaje zákazníka a údaje a údaje o Vaší platební morálce.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v evidenci pohledávek a obhajoby a uplatnění našich práv.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem evidence našich dlužníků a vymáhání dlužných částek.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí osobních údajů k tomuto účelu není smluvní ani zákonnou povinností. Jsme však oprávněni k výše uvedeným účelům zpracovávat již dříve nám poskytnuté osobní údaje.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nejméně však po dobu možnosti uplatnění jakékoliv části našeho nároku za Vámi.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • V případě, že jsou Vaše pohledávky po splatnosti, předáváme Vaše osobní údaje recipročně třetím osobám, které nám zprostředkovávají údaje o ekonomickém zdraví a finanční důvěryhodnosti našich zákazníků.
 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

 

Zasílání obchodního sdělení a vyhodnocování zákaznických preferencí

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu).

Zpracovávané osobní údaje:

 • Historie objednávek
 • Údaje o Vašem používání služeb a obsahu na našem webu
 • IP adresa a další technické identifikátory
 • Emailová adresa

Právní základ zpracování

 • Emailovou adresu a historii objednávek zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.
 • Některé údaje o Vašem používání služeb a obsahu na našem webu zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího analýze využití obchodních kanálů společnosti.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu a analýze využívání obchodních kanálů společnosti.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Po celou dobu registrace v e-shopu, nejméně však po dobu 3 let od provedení posledního nákupu zboží.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje sdílíme se Google LLC v souvislosti s využíváním služeb Google Analytics.

 

Marketingový kontakt se zákazníky, obchodní akce

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) nebo v rámci plnění našeho obchodního vztahu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Identifikační údaje zákazníka
 • Historie a objem objednávek
 • Kontaktní údaje zákazníka

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.
 • Některé uvedené osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoli odvolat.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu.
 • Některé výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem realizace obchodních akcí s našimi obchodními partnery.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů k tomuto účelu není smluvní ani zákonnou povinností.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Po celou dobu registrace v e-shopu, nejméně však po dobu 3 let od provedení posledního nákupu zboží.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje mohou být výjimečně předávány našim obchodním partnerům v souvislosti s prováděním společných obchodních akcí.

 

Nad rámec výše uvedeného jsme oprávněni zpracovávat jakékoliv Vaše výše uvedené osobní údaje i další osobní údaje, které se nám podaří shromáždit, v nezbytném rozsahu za účelem úspěšného vedení jakéhokoliv právního sporu mezi námi a Vámi. Právním titulem takového zpracování je v takovém případě náš oprávnění zájem spočívající v uplatnění a obhajobě našich práv. Všechny Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou poskytovány našim právním zástupcům.

Novinky z našeho blogu

Jističe PL7 vs. PXL
Jističe PL7 vs. PXL
Představujeme srovnání německé varianty jističů PXL s českými PL7. číst celé
Chrániče PF7 vs. PXF
Chrániče PF7 vs. PXF
Představujeme srovnání německé varianty proudových chráničů PXF a českými PF7. číst celé

Kde nás najdete

Budovcova 453/50

(vchod z ulice Chelčického)

Poděbrady, 290 01

Kontakty
Logo
Elektro Malínský
Vítězslav Malínský
(Po-Pá, 8:30-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz